Mecanismul gestionării operatiunilor aferente portofoliului

Introducere. 3     Capitolul I. Băncile comerciale în calitate de participanţi profesionişti ai pieţei valorilor mobiliare. 6  1.1. Evoluţia şi caracteristica pieţei valorilor mobiliare din Republica Moldova. 6  1.2. Politica investiţională. 26  1.3. Activitatea băncilor comerciale în cadrul pieţei valorilor mobiliare. 34  1.4. Tipuri de portofolii de investiţii şi carateristica lor 44     Capitolul II. Gestiunea portofoliului de investiţii al Băncii Comerciale. 48  2.1. Operaţiunile din cont propriu cu valorile mobiliare corporative şi HVS. 48  2.2. Eficienţa investiţiilor de portofoliu. 56  2.3. Riscurile bancare în cadrul operaţiunilor investiţionale. 61     Capitolul III. Perspective de dezvoltare a activităţii bancilor comerciale pe piaţa valorilor mobiliare. 68  3.1. Strategii de gestiune a operaţiunilor investiţionale. 68  3.2. Direcţii de sporire a activităţii bancare în domeniul investiţiilor 78     Concluzii 91  Bibliografie  94

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu