Medierea ca metoda pasnica de solutionare a diferendelor

Introducere. 3     Capitolul I. Soluţionarea diferendelor pe cale paşnică. 6  1.1. Noţiunea de diferend. 6  1.2. Clasificarea mijloacelor paşnice de soluţionare a diferendelor 8  1.3. Soluţionarea paşnică a diferendelor prin intermediul medierii 19     Capitolul II. Mediatorii în soluţionarea diferendului transnistrean  28  2.1. Implicarea comunităţii internaţionale în soluţionarea conflictului transnistrean  28  2.2. Mediatorii în soluţionarea diferendului transnistrean. 45  2.3. Scenarii de soluţionare a conflictului transnistrean. 53     Concluzii 63  Bibliografie  66

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu