Metoda shooting

                                   CUPRINS
1. Probleme la limită
      1.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
        1.2 Metoda shooting simplă . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .
. . . . . . . . . . . . . . . .5
      1.3 Metoda shooting simplă pentru probleme liniare la limită. . . .  .
   . .  8
        1.4 Teorema de Unicitate şi Existenţă pentru soluţia problemelor  la
         limită . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
        .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .   .   .   .   .   .   .15
        1.5 Dificultăţi în executarea metodei shooting simple . . . . . . .
. . . . . . .16
        1.6 Metoda shooting multiplă . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 17
        1.7 Indicaţii pentru implementarea metodei shooting  multiple . . .
. . 23
           1.8 Un exemplu: Programul optim de control pentru ridicarea unei
        rachete spaţiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
        . . . . . . . . . . . . . . . . 28
                   1.9 Cazul [pic] al metodei shooting multiple ( Metoda
        lui Newton  generalizata, Cvasiliniarizarea) . . . . . . . . . . .
        . . . . . . . . . . . . . . . . .30
2. Metode cu diferenţe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3. Metode variaţionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4. Aplicaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
5. Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu