Metode de estimare a grosimii stratului de turba. Algoritm pentru o metoda nedistructiva

CUPRINS
INTRODUCERE 2
CAPITOLUL  1 – TIPURI DE MLAŞTINI 6
  1.1 Mlaştina oligotrofă    6
  1.2 Mlaştina mezotrofă     9
  1.3 Mlaştina  eutrofă      9
  1.4 Asemănările şi deosebirile existente între mlaştina eutrofă,
  oligotrofă şi mezotrofă    12
CAPITOLUL 2 - METODE DE ESTIMARE A GROSIMII STRATULUI DE TURBĂ      14
  2.1 Metode clasice – distructive      14
  2.2 Metodă  propusă – nedistructivă   15
CAPITOLUL  3 – Metode de taxonomie numerică  16
  3.1 Etapele demersului taxonomiei numerice  16
  3.2 Tipuri de metode de clasificare   16
  3.3 Algoritmi de clasificare ierarhică aglomerativi - metode uzuale     17
  3.4 Algoritmul Buser şi Baroni-Urbani 21
  3.5 Algoritmul de clasificare naturală aglomerativă  (Dragomirescu)     22
  3.6 Metoda de clasificare naturală divizivă (Watanabe) 24
CAPITOLUL  4 - Concepţii în taxonomia numerică     27
  4.1 Concepţia “occidentală”     27
  4.2 Concepţia “orientală”  28
  4.3 Concepţia “românească” 29
CAPITOLUL 5 – STUDIU DE CAZ  31
  5.1 Sursa şi descrierea datelor 31
  5.2 Prelucrarea datelor în laborator şi rezultate      32
CONCLUZII   36
BIBLIOGRAFIE     37
ANEXE 39

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu