Metode de optimizare structurii financiare a întreprinderii

INTRODUCERE...........3     CAPITOLUL I. Conceptul de structură financiară a întreprinderii..........7  1.1. Noţiuni de structură financiară a întreprinderii...........7  1.2. Metodologia de evaluare a structurii financiare a întreprinderii..........20     CAPITOLUL II.  Analiza  structurii  financiare  şi  situaţia economico-financiară SRL "Roscon"..............31  2.1. Caracteristica întreprinderii şi poziţia ei în ramură.............31  2.2. Evaluarea structurii financiare a întreprinderii "Roscon" SRL..........35  2.3. Analiza indicatorilor financiari la "Roscon" SRL.........39  2.4. Analiza rezultatelor financiare şi a SWOT-ului acestei unităţi economice........46     CAPITOLUL III. Metode de optimizare ă structurii financiare a întreprinderii şi de îmbunătăţire a situaţiei economico-financiare........55  3.1. Evaluarea eficienţei economice de la implimentarea măsurilor propuse......55  3.2. Deciziile de finanţare în alegerea structurii financiare a întreprinderii din Moldova.............66     CONCLUZII.................72  BIBLIOGRAFIE............75  ANEXE........................78

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu