Metodologia jocului didactic matematic

CAPITOLUL I. MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI     CAPITOLUL II. JOCUL – FORMĂ DE ACTIVITATE INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ II.1. Definirea şi caracterizarea jocului II.2. Importanţa şi funcţiile jocului II.3. Clasificarea jocurilor     CAPITOLUL III. JOCUL DIDACTIC ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV DIN GRĂDINIŢĂ III.1. Conceptul de joc didactic. Definire şi caracterizare III.2. Clasificarea jocurilor didactice III.3. Jocul didactic matematic III.3.1. Conceptul de joc didactic matematic III.3.2. Clasificarea jocurilor didactice matematice III.3.3. Clasificarea jocurilor didactice matematice III.3.4. Locul, rolul şi importanţa jocului didactic matematic     CAPITOLUL IV. METODOLOGIA CERCETĂRII IV.1.1. Ipoteza de lucru şi obiective IV.1.2. Organizarea cercetării IV.1.3. Metode de cercetare IV.1.4. Testări iniţiale IV.1.5. Set de tipuri de jocuri didactice matematice aplicate experimental IV.1.6. Probe finale. Rezultate obţinute. Interpretare     CONCLUZII ŞI PROPUNERI Bibliografie ANEXE. Modele de proiecte didactice propuse pentru evaluarea sumativă

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu