MIJLOACELE DE PROBA IN PROCESUL PENAL - administrarea si aprecierea probelor

CUPRINS
CAPITOLUL  I    1
PRINCIPIUL FUNDAMENTAL AL PROCESULUI PENAL. PRINCIPIUL AFLĂRII ADEVĂRULUI    1
CAPITOLUL II    6
PROBELE ÎN PROCESUL PENAL    6
Secţiunea 1    6
Noţiunea şi importanţa probelor în  procesul penal    6
1.1 Noţiune    6
1.2 Importanţa probelor    7
Secţiunea 2    9
Clasificarea probelor    9
Secţiunea 3    12
Sarcina probei    12
Secţiunea  4    22
Aprecierea probelor în procesul penal    22
CAPITOLUL  III    26
MIJLOACELE DE PROBĂ ÎN PROCESUL PENAL    26
Secţiunea 1    26
Noţiunea şi importanţa mijloacelor de probă    26
Secţiunea 2    29
Caracterele mijloacelor de probă    29
Secţiunea 3    33
Clasificarea mijloacelor de probă    33
CAPITOLUL IV    36
VALOAREA PROBANTĂ A MIJLOACELOR DE PROBĂ ÎN PROCESUL PENAL    36
Secţiunea 1    36
Declaraţiile învinuitului sau inculpatului    36
Secţiunea 2    39
Declaraţiile părţii vătămate, ale părţii civile şi ale părţii reponsabile civilmente    39
Secţiunea 3    42
Declaraţiile martorilor    42
Secţiunea 4    43
Înscrisurile    43
Secţiunea 5    49
Mijloacele materiale de probă    49
Secţiunea 6    52
Constatările tehnico-ştiinţifice    52
Secţiunea 7    54
Constatările medico-legale    54
Secţiunea 8    56
Expertizele    56
Secţiunea 9    63
Înregistrările audio-video şi fotografiile    63
CONCLUZII    65

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu