Mix de marketing carlsberg

Cuprins
      Introducere
                                1
      CAPITOLUL I: MIXUL DE MARKETING
2
      1.1. Conceptul de marketing mix
       2      1.2.Formarea mixului de marketing
            2
      1.3.Componentele mixului de marketing
       4         1.4.Tipologia mixului de marketing
                                            5
      CAPITOLUL II: COMPONENTELE MIXULUI DE MARKETING 6
      2.1. Politica de produs
6
            2.1.1. Conceptul de produs
                          6
            2.1.2. Ciclul de viaţă al produsului
     10
      2.2. Politica de preţ
     14
            2.2.1. Importanţa preţului şi influenţa asupra volumul
vânzărilor    14
            2.2.2. Strategii şi tactici de preţ
     17
      2.3. Politica de distribuţie
                 18
            2.3.1. Canalele de distribuţie
18
                  2.3.2. Alegerea celui mai potrivit canal de distribuţie
       20
            2.3.3. Distribuţia fizică şi logistică
     22
      2.4. Politica de promovare
24
            2.4.1. Publicitatea
     26
            2.4.2. Promovarea vânzărilor
   26
            2.4.3. Relaţiile publice şi forţa de vânzare
                 27
         CAPITOLUL    III–    Analiza    pieţei    berii     din     România
        29
      3.1.  Prezentarea  companiilor  de  pe   piaţa   berii   din   România
            29
      3.2.  Poziţionarea  mărcilor  de   bere   în   mintea   consumatorilor
            34
      3.3. Analiza mixului de marketing  al  principalelor  companii  de  pe
piaţa                  berii                   din                   România
                                                                37
      CAPITOLUL       IV:       Studiu        de        caz        Carlsberg
        42
      4.1.                        Prezentare                        generală
                                       42
           4.1.1.                       Scurt                       istoric
                                       42
           4.1.2.               Carlsberg                România-prezentare
                      43
           4.1.3.  Profilul   Carlsberg–   misiune,   viziune   si   valori
                 44
           4.1.4.           Strategia           firmei            Carlsberg
                            45
           4.1.5.     Activitatea     CSR     a     grupului      Carlsberg
                 47
      4.2.     Mixul     de     marketing      al      firmei      Carlsberg
                48
           4.2.1.                    Produsul                     Carlsberg
                               48
           4.2.2.                     Preţul                      Carlsberg
                                  49
           4.2.3.      Promovarea      desfăşurată       de       Carlsberg
                 50
           4.2.4.                   Distribuţia                   Carlsberg
                               54
      4.3.                Carlsberg                 în                 cifre
                                          55
         Concluzii şi propuneri
                              57
         Bibliografie
                                    59

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu