MODALITATI DE DOBANDIRE A PROPRIETATII PUBLICE

Cuprins
CAPITOLUL I: Evoluţia doctrinei cu privire la noţiunea de domeniu public
          §1.Actualitatea noţiunii  de domeniu public;
          §2.Noţiunea de domeniu public în dreptul public roman şi în
vechiul drept francez:
               2.1.Notiunea de domeniu public în dreptul roman:
               2.2. Noţiunea de domeniu public în vechiul drept francez:
          §3.Notiunea de domeniu public în spiritual legislatiei
determinate,direct sau indirect ,de Revolutia franceza din 1789 :
               3.1.Conceptia Codului domenial din 22 noiembrie 1790:
               3.2.Conceptia codului civil francez
               3.3.Conceptia lui Victor Proudhon :
               3.4.Doctrina din a doua jumătate a secolului al XIX-lea
          §4.Noţiunea de domeniu public în prima jumătate a secolului al XX-
lea
               4.1.Teoria folosinţei general şi a inexistenţei unui drept
de proprietate:
               4.2.Teoria dreptului de proprietate:
               4.3.Teoria serviciului public a autorilor de drept public:
               4.4.Teoria interesului general
               4.5. Opiniile singulare ale lui Marcel Waline şi Otto Mayer:
          § 5. Noţiunea de domeniu public în doctrina occidentală
contempora
                5.1.Noţiunea de domeniu public în doctrina franceză
actuală;
                5.2.Consideratii asupra notiunii de domeniu public in
doctrina germanana
CAPITOLUL II:Domeniul public-noţiuni generale
          §1.Definitia si trasaturile domeniului public:
          §2.Clasificarea domeniului public
                 2.1Criterii de clasificare
                 2.2 Domeniul public al statului:
                 2.3 Domeniul public judetean:
CAPITOLUL  III:  Domeniul privat al statului si al unitatilor
administrativ-teritoriale
           §1.Regimul  juridic al domeniului privat al statului şi al
unitătilor administrativ-teritoriale.
           §2.Trasaturile definitorii ale domeniului privat al statului si
unitatilor administrativ-teritoriale:
CAPITOLUL  IV: Regimul juridic al proprietãţilor publice.
           §1.Regimul general al proprietăţii publice potrivit legii
213/1998:
           §2. Definiţia proprietăţii publice potrivit Constitutiei
României
:          §3.Caracterele juridice ale dreptului de proprietate publicã
           §4.Răspunderea juridică pentru ocuparea fără drept a domeniului
public:
           §5.Reglementări care asigură protecţia juridică a domeniului
public:
CAPITOLUL V: Modalităţi de dobândire a proprietăţii publice
              §1.Dobândirea dreptului de proprietate publică pe cale
naturală
              §2.Dobândirea dreptului de proprietate publică prin achiziţii
publice.
              §3.Dobândirea dreptului de proprietate publică prin
exproprierea pentru cauza de utilitate publică.
                 3.1.Definitia exproprierii
                 3.2. Obiectul exproprierii
                 3.3. Procedura exproprierii
                   3.3.1. Utilitatea publică si declararea ei
                 3.3.2. Masuri prealabile exproprierii
                   3.3.3. Soluţionarea cererilor privitoare la exproprierea
şi stabilirea despagubirilor:
                 3.3.4 Transferul dreptului de proprietate şi efectele sale
               §4.Dobândirea dreptului de proprietate publică prin acte de
donaţie sau legate,acceptate de Guvernul României,de Consiliul local sau de
consiliul judeţean.
              §5. Dobândirea dreptului de proprietate publică prin trecerea
unor bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-
teritoriale în domeniul public al acestora.
               §6. Dobândirea dreptului de proprietate publică prin alte
moduri prevăzute de lege.
                   6.1.Rechiziţi
                     6.2.Dobandirea dreptului de proprietate prin confisca
                     6.3. Amenzile.
                     6.4.Impozitele si taxele
                     6.5.Bunurile mobile si imobile care provin din
succesiuni fara mostenitori legali sau testamentari succesiunii vacante
                    6.6.Bunurile mobile parasite ai caror proprietari sunt
neidentificati
                   6.7.Bunurile arheologice mobile descoperite întâmplător
sau prin cercetări sistematice.
CAPITOLUL VI : Regimul servituţiilor administrative
               §1.Regimul servituţiilor administrative
               §2.Drepturile speciale ale riveranilor cãilor de comunicaţii
terestre:
CAPITOLUL VII :Administrarea şi utilizarea bunurilor care fac parte din
domeniul public
               §1.Titularii şi subiectele dreptului de administrare
                   1.1 Statul
                   1.2.Unitãţile administrative-teritoriale
              §2. Conţinutul şi trãsãturile dreptului de administraraţie
              §3. Incetarea dreptului de administrare
Pagini 80

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu