MODALITATI DE ORIENTARE A FLUXURILOR TURISTICE DINTRE ROMANIA SI GRECIA

Cuprins
INTRODUCERE....……………………………………………………………...
4
Cap. 1.
     ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND INDUSTRIA TURISTICĂ …………………………………………………………
6
1.1.
     Concepte şi definiţii specifice activităţii turistice ...……………………
6
1.2.
     Forme de turism: criterii, componente şi caracteristici, interdependenţe şi tendinţe de diversificare……………………………….............................
9
1.3.
     Posibilităţile de măsurare a fluxurilor turistice (indicatorii circulaţiei turistice).........................................................................................................
15
Cap. 2.
     PREZENTAREA GENERALĂ A ROMÂNIEI ŞI A GRECIEI 
21
2.1.
     Asezare geografică şi căi de acces...........................................................
21
2.2.
     Mediul natural..........................................................................................
21
2.3.
     Mediul demografic...................................................................................
25
2.4.
     Mediul istoric...........................................................................................
26
2.5.
     Mediul politic...........................................................................................
31
2.6.
     Mediul cultural.........................................................................................
33
2.7.
2.8.
     Mediul economic......................................................................................
     Comentarii finale .....................................................................................
38
40
Cap. 3.
        ANALIZA COMPARATIVĂ PRIVIND OFERTA TURISTICĂ A ROMÂNIEI ŞI CEA A GRECIEI ..........................
42
3.1.
     Atracţii turistice........................................................................................
42
3.1.1.
Resurse naturale.............................................................................
42
3.1.2.
Resurse antropice...........................................................................
46
3.1.3
Comentarii finale ...........................................................................
62
3.2.
     Evoluţii privind baza tehnico-materială a celor două ţări în perioada  2000-2004 .....................................................................................................
63
Cap. 4.
     DETERMINAREA PRINCIPALILOR INDICATORI CE CARACTERIZEAZĂ CIRCULAŢIA TURISTICĂ A CELOR DOUĂ ŢĂRI ÎN PERIOADA 2000 – 2004 ........................................
67
4.1.
     Indicatorii cererii turistice........................................................................
67
4.2.
     Indicatorii ofertei turistice........................................................................
69
4.3.
     Indicatorii relaţiei cerere-ofertă................................................................
71
4.4.
     Indicatorii efectelor economice directe....................................................
74
4.5.
     Indicatorii densităţii turistice....................................................................
76
4.6.
     Indicatori ai preferinţei relative (relaţiilor româno-greceşti)...................
81
Cap. 5.
     PROPUNERI PRIVIND INTENSIFICAREA FLUXURILOR TURISTICE DINTRE ROMÂNIA ŞI GRECIA .............................
83
5.1.
     Modalităţi de dezvoltare şi modernizare a ofertelor turistice existente în cele două ţări ............................................................................................
83
5.2.
     Noi circuite turistice ................................................................................
84
5.2.1.
    În România ................................................................................
85
5.2.2.
    În Grecia ...................................................................................
90
5.3.
     Soluţii de promovare a pachetelor turistice elaborate .............................
93
CONCLUZII .........................................................................................................
95

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu