Modalitati de plata utilizate in comertul international - avantaje, dezavantaje, limite

CUPRINS
                                    INTRODUCERE…………………………………………………………….…………1
   1. MODALITĂŢI  DE  PLATĂ  UTILIZATE  ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL  AVANTAJE,
                                 DEZAVANTAJE, LIMITE.   ……..…………………………………….3
                             1.1. ACREDITIVUL DOCUMENTAR……………………………………………..4
                             1.2. INCASSO  DOCUMENTAR…………………………………………………...4
                                1.3. ORDINUL DE PLATĂ…………………………………………………………6
                2. ACREDITIVUL - MODALITATE DE PLATĂ INTERNAŢIONALĂ. ASPECTE
                                    FUNDAMENTALE…………………………………………………………………..9
         2.1. CONCEPT. CARACTERISTICI.  FORME ALE CREDITULUI
                DOCUMENTAR………………………...……………………………………….…9
                   2.2. ELEMENTE ESENŢIALE  PRIVIND DERULAREA AD…………………...13
                            2.2.1. Părţi implicate………………………………………………………...13
            2.2.2. Mecanismul plăţii prin acreditiv documentar………………………...15
                     2.3. DESCHIDEREA  ACREDITIVULUI  DOCUMENTAR……………………..16
              2.3.1. Ordinul de deschidere. Elemente componente………………………..17
                        2.4. UTILIZAREA ACREDITIVULUI DOCUMENTAR…………………………21
                2.4.1. Documente utilizate în execuţia plăţii prin acreditiv
                                                             documentar…….22
                         3. REPERE CONCEPTUALE  ŞI METODOLOGICE……………………………23
                     3.1. FERMITATEA ANGAJAMENTULUI BANCAR (FORMA AD)……………23
                          3.1.1. ACREDITIV DOCUMENTAR revocabil……………………………23
                   3.1.2. Acreditiv documentar irevocabil……………………………………...23
                        3.2. DOMICILIEREA ACREDITIV DOCUMENTAR…………………………….23
                                       3.2.1. Acreditivul domiciliat în ţara
                                               exportatorului...……………………….24
             3.2.2. Acreditiv domiciliat în ţara importatorului (sau o terţă
                                                                 ţară)…………24
                3.3. MODUL DE UTILIZARE (PLATĂ) A ACREDITIV DOCUMENTAR……..25
               3.3.1. Acreditiv documentar cu plata la vedere……………………………..25
                 3.3.2. Acreditiv documentar cu plata diferată …………..…………26
            3.3.3. Acreditiv documentar cu plata prin acceptare………………………..26
            3.3.4. Acreditiv documentar cu plata prin negociere….…………………….28
                   3.4. CLAUZELE  SPECIALE  ALE  ACREDITIV DOCUMENTAR……………29
      4.STUDIU DE CAZ. PLATA IMPORTULUI PRIN ACREDITIV DOCUMENTAR IREVOCABIL
      NECONFIRMAT   …………..…………………………………...…..30
                            4.1.DERULAREA OPERAŢIUNILOR BANCARE……………………………30
                            4.1.1.Emiterea acreditivului………………………………………………31
                        4.1.2.Modificarea acreditivului…………………………………………...35
                        4.1.3.Utilizarea acreditivului……………………………………………...36
                           4.1.4.Plata acreditivului…………………………………………………...36
                               5.CONCLUZII…..………….…..………………………………………………...38
                                  BIBLIOGRAFIE…………..……………………………………………….…..40
                                        ANEXE………………………………………………………………………….41

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu