Motivarea resurselor umane din cadrul DADR Vaslui

                                      Cuprins
Argument…………………………………………………………………………………………..1
Capitolul I- Motivaţia- factor în implicarea comportamentului
uman……………………....2
1.1.Conţinutul şi natura motivaţiei………………………………………………………...............2
1.2.Implicaţii ale teoriilor motivaţionale asupra comportamentului în
muncă…………………....3
   1.2.1. Piramida trebuinţelor lui
Maslow......................................................................
.................4
   1.2.2. Teoriile de
conţinut....................................................................
.........................................5
   1.2.3. Teoriile de
proces......................................................................
..........................................7
1.3. Tipuri de
motivaţii...................................................................
................................................10
Capitolul II  Strategii de motivare utilizate în
MRU……………………………………........12
2.1. Recompensele
băneşti.....................................................................
........................................12
2.2  Reproiectarea
postului....................................................................
.........................................16
2.3. Motivarea cu resurse
minime......................................................................
............................18
Capitolul III  Partea practică………………………………………………………………......20
3.1. Scopul investigaţei…………………………………………………………………………...20
3.2. Metoda de cercetare…………………………………………………………………….…....20
3.3.Populaţia şi eşantionul de investigat……………………………………………………….....23
3.4. Realizarea efectivă a studiului…………………………………………………………….....25
3.5.  Prezentarea  pe   scurt   a   institiţiei   în   care   s-a   realizat
studiul………………………………….26
    3.5.1   .   Aspecte   privind   managementul   resurselor    umane    în
instituţie…………………..............28
  3.5.1.1. Formarea profesională………………………………………………………….............28
  3.5.1.2. Motivare, recompensare………………………………………………………………..30
Capitolul IV  Rezultatele obţinute şi interpretarea lor…………………………………….…36
4.1.   Sistemul   de   valori:    situaţia    prezentă    şi    principalele
tendinţe………………………………...36
4.1.1 Cuvintele cheie……………………………………………………………………………..36
4.1.2.       Valorile       organizaţiei       cele       mai       frecvent
utilizate…………………………………………...38
4.1.3. Ierarhia valorilor…………………………………………………………………………...40
4.1.4. Caracteristici ale managementului DADR Vaslui………………………………………....44
4.1.5.  Consideraţii  privind  impactul  unor  factor  ice   vor   influenţa
performanţele organizaţional..45
4.1.6.      Gradul      de      satisfacţie      faţă      de       situaţia
existentă……………………………………………..47
4.1.7. Puncte tari…………………………………………….……………………………………52
4.1.8.                                                                Puncte
slabe…......................................................................
...............................................53
Capitolul                                                                  V
Concluzii...................................................................
...............................................54
Bibliografie................................................................
...................................................................57
Anexa                     1.                     Ghid                     de
interviu....................................................................
..........................................58
Anexa        2.        Chestionar        MRU        Diagnoză         Cultură
Satisfacţie..............................................................59

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu