motivatiei in munca a angajatilor asupra performantelor organizatiei,studiu de caz la PMR SRL

                                   CUPRINS
      INTRODUCERE
      CAPITOLUL I IMPORTANȚA MANAGEMENTULUI STRATEGIC ÎN  VEDEREA  OBȚINERII
PERFORMANȚELOR LA NIVELUL FIRMELOR ROMÂNEȘTI
      1.1. Formularea orientărilor strategice și avantajele acestora
      1.2. Modalitățile de realizare sau opțiunile strategice în cadrul
firmelor româneşti
      1.3. Rolul strategiilor de firmă
      1.4. Politica și strategia de firmă în România
      1.5. Elaborarea strategiei la nivelul firmelor Româneşti
      1.6. Exemplificarea principalelor avantaje ale practicării
managementului strategic
      CAPITOLUL  II  ASPECTE  TEORETICE  PRIVIND  PROCESUL  DE  ELABORARE  A
STRATEGIEI ORGANIZAȚIONALE
2.1. Definirea noțiunii de planificare organizațională
2.2. Modalitatea de elaborare a strategiilor organizaționale
      2.2.1. Abordarea conceptului de strategiei
      2.2.2.  Analiza strategică a mediului concurenţial.
      2.2.3.  Diagnosticarea strategică internă a organizaţiei.
2.3. Caracterizarea modelelor strategice specifice organizaţiei
      2.3.1.     Strategii de bază în faţa concurenţei.
      2.3.2.     Strategia de specializare.
      2.3.3.     Strategia de diversificare.
      2. 3.4.    Strategia de integrare pe verticală.
2.4. Elaborarea avantajul competitiv prin diferențiere și cost
      CAPITOLUL III STUDIUL  DE  CAZ  PRIVIND  IMPLEMENTAREA  PROCESULUI  DE
ELABORARE A STRATEGIEI ORGANIZATIEI LA COCA COLA HBC
3.1. Istoricul societății comerciale și principalele obiective ale
organizației
      3.1.1. Istoricul societatii, profilul si misiunea firmei
      3.1.2. Obiectivele generale și specifice ale organizației
3.2. Caracteristici pietei, analiza produsului și a activității specifice
organizației
      3.2.1. Caracteristicile generale ale pietei
      3.2.2. Principalele caracteristici ale produsului
      3.2.3. Analiza vanzarilor
      3.2.4. Analiza specifică principalelor aspecte ale activității
organizatiei
3.3. Strategia de marketing exista la firma coca cola
      3.3.1. segmentarea pietei pe care activeaza firma
      3.3.2. alegerea pietei tinta si pozitionarea pe piata a firmei coca
cola
3.4. Elaborarea mixului de marketing și stabilirea bugetului în vederea
ralizării strategiei organizationale
      3.4.1. Elaborarea mixului de marketing specific firmei
      3.4.2. Stabilirea costului fiecarei activitati și analiza surselor de
acoperire a cheltuielilor
3.5. Controlul, evaluarea si aspectele operationale specifice strategiei
organizationale specifice firmei coca cola
      CONCLUZII SI PROPUNERI
      BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu