mprumuturile externe

INTRODUCERE………3     Capitolul I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND POLITICA ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE………7 1.1. Esenţa şi conţinutul politicii împrumuturilor externe.......7 1.2. Obiectivele şi funcţiile politicii împrumuturilor externe.........11 1.3. Instrumentele politicii împrumuturilor externe............13 1.4. Criterii de evaluare a politicii împrumuturilor externe......26     Capitolul II. ANALIZA ŞI EVALUAREA POLITICII ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE A AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ALE REPUBLICII MOLDOVA..37 2.1.Consideraţii generale asupra politicii împrumuturilor externe............37 2.2.Analiza politicii împrumuturilor externe în ultimii ani..........42 2.3.Politica împrumuturilor externe în condiţiile actuale .......55     Capitolul III. PERSPECTIVE DE EFICIENTIZARE A POLITICII ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE A REPUBLICII MOLDOVA…………62 3.1. Practici internaţionale în domeniul politicii împrumuturilor externe………62 3.2. Repere în politica împrumuturilor externe pe termen scurt si mediu………67     CONCLUZII…………74 BIBLIOGRAFIE………77 ANEXE…………81

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu