Noile abordari manageriale intiate de procesul globalizarii

Introducere        Capitolul I. Globalizarea – aspecte manageriale ale costurilor, beneficiilor 1.1. Evoluţii pro şi contradictorii asupra sensului globalizării 1.2. Noi forme de management iniţiat de procesul globalizării şi managementul societăţilor transnaţionale 1.2.1. Schimbarea orientărilor metodologice 1.2.2. Managementul cross-cultural (M.C.C.) 1.2.3. Noile concepţii şi domeniile de imple¬mentare a Managementului Proiectului (M.P) 1.3. Managementul în procesul de globalizare a economiei – sisteme complexe economico-sociale     Capitolul 2. Corporaţiile multinaţionale – nivelul superior al managementului întreprinderii 2.1. Rolul corporaţiilor multinaţionale şi producţia globală în noile condiţii economice 2.2. Investiţiile străine – vârful de lance al globalizării capitalului 2.3. Perspectiva investiţiilor străine în economia Republicii Moldova     Capitolul 3. Oportunităţile oferite de tranziţie 3.1. Tranziţia – o etapă esenţială pentru ţările în curs de dezvoltare, condiţionată de procesul de globalizare 3.1.1. Tranziţia la economia de piaţă, o abordare sub diferite aspecte 3.1.2. Evaluarea câştigurilor şi a pierderilor de pe urma tranziţiei 3.2. Noi dimensiuni manageriale apărute în perioada de tranziţie la economia de piaţă. Cazul Republicii Moldova     Concluzii  Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu