NURSINGUL PACIENTILOR CU OCLUZII INTESTINALEArgument...................................................................................................................6
   Cap.I.Anatomia si fiziologia aparatului digestiv....................................................7
I.1.Cavitatea bucala...................................................................................................7
I.2.Faringe..................................................................................................................7
I.3.Esofag...................................................................................................................7
I.4.Stomac..................................................................................................................8
I.5.Intestin subtire......................................................................................................8
I.6.Intestin gros..........................................................................................................9
I.7.Ficat......................................................................................................................9
   CapII.Importanta si principiile explorarii chirurgicale a abdomenului..................10
II.1.Principii generale................................................................................................11
   Cap.III.Ocluziile intestinului..................................................................................15
III.1.Etiologia si clasificarea.....................................................................................15
III.1.1.Ocluzii mecanice............................................................................................15
III.1.1.1.Ocluziile prin astupare.................................................................................16
III.1.1.2.Ocluziile prin strangulare.............................................................................17
III.1.2.Ocluziile functionale.......................................................................................17
III.2.Anatomia patologica..........................................................................................19
III.3.Fiziopatologia....................................................................................................20
III.4.Simptomele........................................................................................................21
III.5.Formele clinice...................................................................................................21
III.6. Diagnosticul......................................................................................................34
III.6.1.Diagnosticul mecanismului ocluziei...............................................................36  
III.6.2.Diagnosticul localizarii obstacolului...............................................................37
III.6.3.Diagnosticul etiologic......................................................................................39
     Cap.IV.Ocluziile postoperatoare............................................................................42
IV.1.Ocluziile imediate...............................................................................................42
IV.2.Ocluziile timpurii secundare...............................................................................43
IV.3.Ocluziile tarzii.................................................................................................... 43
     Cap.V.Tratamentul ocluziilor mecanice................................................................44
V.1.Tratamentul preoperator......................................................................................44
V.2.Momentul operatiei.............................................................................................45
V.3. Principii de tactica operatoare............................................................................47
     Cap.VI.Tratamentul ocluziilor..............................................................................50
VI.1.Tratamentul ocluziilor functionale....................................................................50
VI.2.Tratamentul ocluziilor postoperatoare..............................................................51
VI.3.Tratamentul postoperator..................................................................................51
VI.4.Administrarea de lichide...................................................................................52
     Cap.VII.Rolul asistentei medicale in ingrijirea pacientilor cu ocluzii intestinale...................................................................................................................52
     Cap.VIII.Prezentari de caz....................................................................................54
VIII.1.Prezentare de caz nr.1......................................................................................54
VIII.2.Prezentare de caz nr.2......................................................................................59
VIII.3.Prezentare de caz nr.3.......................................................................................63
        Cap. IX.Tehnici.............................................................................................68
        Cap.IX.Educatia sanitara........................................................................................
 Bibliografie..........................................................................................
Anexe.....................................................................................................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu