Obligatiile partilor in contractul de locatiune

                              PLANUL  LUCRĂRII
  CAPITOLUL  I           CONSIDERAŢII  GENERALE   PRIVIND   CONTRACTUL   DE
                            LOCAŢIUNE
  CAPITOLUL II         OBLIGAŢIILE LOCATORULUI
      SECŢIUNEA I      Consideraţii generale privind obligaţiile locatorului
      SECŢIUNEA A II-A Obligaţia de predare
      SECŢIUNEA A III-A       Obligaţia efectuării reparaţiilor
      SECŢIUNEA A IV-A Obligaţia de garanţie
        § 1. Garanţia contra evicţiunii
           1. Garantarea pentru tulburările provenite din fapta proprie
           2. Garantarea pentru tulburările de drept provenite de la terţi
          § 2. Garanţia pentru viciile lucrului
          § 3. Modificarea obligaţiei de garanţie
  CAPITOLUL III  OBLIGAŢIILE LOCATARULUI
      SECŢIUNEA I Obligaţia de întrebuinţa lucrul ca un bun proprietar
      SECŢIUNEA A II-A Obligaţia de plată a chiriei
      SECŢIUNEA A III-A      Obligaţia de restituire a lucrului
      SECŢIUNEA A IV-A Obligaţia de a răspunde pentru incendiu
      SECŢIUNEA A V-A  Obligaţia de  apărare  a  lucrului  închiriat  contra
                            uzurpărilor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu