Organizarea contabilitatii si raportarea tva

CUPRINS
INTRODUCERE ………………………………………………………………….............3
CAPITOLUL 1 CADRUL TEORETICO –METODOLOGIC  SI LEGISLATIV
 AL DETERMINARII , EVIDENŢIERII  SI RAPORTĂRII TAXEI  PE VALOAREA
ADĂUGATA………………………………………………................................................5
1.1.     Caracterizarea      generala      a      impozitelor      indirecte
……………………………...............5
    1.1.1. Istoricul TVA ………………………………………………………….................5
    1.1.2. Caracteristicile generale ale impozitelor indirecte , rolul TVA
in cadrul        impozitelor indirecte
……………………………………………………………................6
1.2. Reglementari legislative privind  taxa   pe valoarea adaugata in tara
noastra …..........8
        1.2.1. Sfera de aplicare  ……………………………………………………................8
        1.2.2. Locul operaţiunilor impozabile
……………………………………….............11
        1.2.3. Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea
adăugata …………............12
        1.2.4. Baza de impozitare ………………………………………………….................14
        1.2.5. Operatiuni care nu intra în sfera de aplicare a taxei pe
valoarea adăugata ........16
        1.2.6. Decontarea taxei pe valoarea adăugata
………………………………..............18
CAPITOLUL 2  ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII SI RAPORTAREA TVA
 PE EXEMPLUL S.C. TITAN S.A. BUCUREŞTI  ………………………….................24
2.1. Prezentarea generala  a societatii S.C. de Morarit si Panificatie
TITAN S.A. Bucuresti
…………………………………………………………………………...............................27
2.2. Evolutia principalilor indicatori economico –financiari
…………………….............. 27
2.3. Organizarea contabilitatii taxei pe valoarea adaugata
………………………...............28
      2.3.1. Evidenta primara  a TVA ……………………………………………................. 28
      2.3.2.  Evidenta sintetica a TVA ……………………………………………….............32
      2.3.3. Calculul preturilor in conditiile aplicarii TVA
………………………….............33
2.4. Monografie contabilă privind operaţiile TVA în cadrul societaţii S.C.
Morarit si Panificatie TITAN S.A. Bucuresti
………………………………………………................38
2.5. Analiza si raportarea TVA în cadrul Societaţii Comerciale Morarit si
Panificaţie TITAN S.A. Bucuresti
……………………………………………………………...........................45
CAPITOLUL 3 POSIBILITATI DE PERFECTIONARE ALE DETERMINĂRII
 TVA SI REFLECTAREA  ÎN CONTABILITATE ……………………………............50
CONCLUZII ……………………………………………………………………...............55
BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………................59

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu