Organizarea militara si sistemul defensiv al Tarilor Romane

Cuprins
                                                Capitolul I
         Organizarea militară şi sistemul defensiv al Ţărilor Române
           I. 1 Evoluţia armatei în Ţările Române
          I. 2  Armata şi politica externă a marilor voievozi români
    I. 3   Consideraţii generale asupra formării sistemului defensiv în Ţara
                                 Românească
  I.4.   Sistemul defensiv în Moldova
                                             Capitolul II
                              Negoţul cu armele
    II. 1 Relaţiile comerciale cu oraşul Braşov în secolele XIV-XVI
           II. 2  Producătorii de armament
                                           Capitolul III
  Strategia şi tactica armatei Moldovei şi Ţării Româneşti în sec. XIV-XVII
    III. 1 Consideraţii generale asupra tacticii şi armamentului militar
                                  medieval
           III. 2. Organizarea şi înzestrarea armatei muntene
        III. 3.  Strategiile şi tactica folosite de armata munteană
          III. 4. Organizarea şi înzestrarea armatei moldoveneşti
III. 5. Strategia şi tactica moldovenilor
                                                          Concluzii
                                             Bibliografie
77 pag

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu