Organizarea si implementarea de proiecte organizationale

                                                         CUPRINS
|INTRODUCERE                                                          |3   |
|Capitolul 1. CONSIDERAŢII GENERALE                                   |5   |
|1.1 Definiţia proiectelor educaţionale                               |5   |
|1.2 Scurt istoric al proiectelor educaţionale                        |6   |
|Capitolul 2. TIPOLOGIA PROIECTELOR EDUCAŢIONALE                      |8   |
|2.1 Consideraţii generale                                            |8   |
|2.2 Programe şi proiecte educaţionale                                |8   |
|2.3 Tipologia proiectelor educaţionale                               |9   |
|Capitolul 3. ORGANIZAREA  ŞI IMPLEMENTAREA DE PROIECTE EDUCAŢIONALE  |12  |
|3.1 Caracteristici ale managerului                                   |13  |
|3.2 Competenţe ale managerului de proiect educaţional                |14  |
|Capitolul 4. CADRUL STRATEGIC AL REALIZĂRII PROIECTELOR EDUCAŢIONALE |15  |
|4.1 Viziunea                                                         |15  |
|4.2 Misiunea                                                         |15  |
|4.3 Strategia                                                        |17  |
|          4.3.1 Componentele strategiei (cu aplicaţie la Grădiniţa   |17  |
|P.P. „Piticot”-Hunedoara                                             |    |
|          4.3.3 Condiţii strategice şi tactice ale unui proiect      |21  |
|educaţional                                                          |    |
|Capitolul 5. ASPECTE ALE RELAŢIEI PROIECTELOR EDUCAŢIONALE CU MEDIUL |23  |
|5.1 Factorii de mediu care influenţează proiectele educaţionale      |23  |
|5.2 Caracteristici ale mediului în relaţia cu proiectul educaţional  |24  |
|5.3 Metode şi instrumente de analiză a mediului (aplicate la         |25  |
|Grădiniţa P.P. „Piticot”-Hunedoara)                                  |    |
| 5.3.1 Analiza SWOT                                                  |25  |
| 5.3.2 Analiza PEST                                                  |28  |
|Capitolul 6. CICLUL DE VIATĂ AL PROIECTULUI EDUCAŢIONAL              |29  |
|6.1 Modele ale ciclului de viaţă al proiectului                      |29  |
|6.2 Definirea proiectului educaţional                                |31  |
| 6.2.1 Ideea                                                         |31  |
|            6.2.2 Căutarea partenerilor                              |32  |
|            6.2.3 Pregătirea iniţierii proiectului                   |34  |
|            6.2.4 Evidenţa derulării proiectului                     |34  |
|6.3 Planificarea proiectului educaţional                             |36  |
|            6.3.1 Structura planului de proiect educaţional          |37  |
|                          6.3.1.1 Tema şi titlul proiectului         |38  |
|educaţional                                                          |    |
|                          6.3.1.2 Date despre parteneri              |40  |
|                          6.3.1.3 Obiectivele generale şi specifice  |41  |
|ale proiectelor educaţionale                                         |    |
|                          6.3.1.4 Activităţile proiectului           |43  |
|                          6.3.1.5 Indicatori de performanţă          |46  |
|                          6.3.1.6 Bugetul proiectului                |48  |
|                          6.3.1.7 Proceduri de monitorizare şi       |52  |
|evaluare a proiectului                                               |    |
|                          6.3.1.8 Proceduri de diseminare şi         |57  |
|valorificare a rezultatelor proiectului                              |    |
|6.4 Alte proiecte educationale desfăşurate de Grădiniţa P.P.         |58  |
|„Piticot”-Hunedoara                                                  |    |
CONCLUZII
                                                           69
BIBLIOGRAFIE
                                                        70

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu