Organizarea unei ferme familiale in microzona XYZ

                                   CUPRINS
       INTRODUCERE
CAP.I. CONSIDERAŢII ASUPRA CADRULUI NATURAL
         1. CONSIDERAŢII NATURALE
                1. Aşezarea geografică;
                2. Relieful
                3. Condiţiile climatice
                4. Solurile
                5. Vegetaţia
                6. Fauna.
                7. Populaţia şi resursele de muncă.
                8. Evoluţia numerică a populaţiei.
                9. Componentele demografice şi evoluţia lor.
         2. CONDIŢIILE SOCIO-ECONOMICE
         3. POTENŢIALUL TURISTIC.
             1.3.1. Figuri reprezentative ale comunei Mălini-Suceva.
         4. CREŞTEREA ANIMALELOR.
CAP. II. FUNDAMENTAREA TEHNICO-ECONOMICĂ A CULTURILOR DE CÂMP
       2.1. MĂRIMEA ŞI STRUCTURA DE FOLOSINŢĂ A TERENULUI AGRICOL
       2.2. REPARTIZAREA CULTURILOR DE CÂMP PE SOLE
       2.3. STABILIREA CANTITĂŢILOR DE ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE PE CULTURI
       2.4. PLANUL DE CULTURĂ
       2.5. FUNDAMENTAREA FIŞELOR TEHNOLOGICE PE CULTURI
       Pagini 42

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu