Organizatia mondiala a comertului

Cuprins:   Întroducere  ------------4     Listă de abrevieri ----------6     Capitolul l: Organizaţia Mondială a Comerţului – baza noului sistem comercial multilateral.  1.1.  Obiectivele, funcţiile şi rolul OMC în economia mondială ------7  1.2.   Principiile OMC ----------------------------------- 8  1.3.   Structura instituţională a OMC ------------11  1.4. Beneficiile sistemului comercial OMC ----------15     Capitolul II : Acordurile OMC. Caracteristicile principale.      Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (G.A.T.T).         Scurt istoric al apariţiei GATT-ului ---------------------------   18         Obiectivele şi structura GATT ---------------------------------    18  2.1.3.   Principalele prevederi ale GATT ------------------------------   20        Rundele comerciale ----------------------------------------------    21       Acordurile conexe ------------------------------------------------    25  2.2.  Acordul General privind Comerţul cu Servicii (G.A.T.S)       Obiectivele şi structura G.A.T.S --------------------------------    38      Principalele prevederi ale G.A.T.S -----------------------------   39  2.3.  Acordul privind Drepturile de Proprietate Intelectuală legate de comerţ (T.R.I.P.S)       Obiectivele şi structura T.R.I.P.S -------------------------------   42      Principalele prevederi ale T.R.I.P.S --------------------------     43     Sistemul OMC pentru reglementarea diferendelor ------------------- 46     Capitolul III: Aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului      Etapele aderării RM la OMC ---------------------------------------------  52     Avantajele şi dezavantajele aderării RM la OMC ---------------------         56  3.3.  Angajamentele asumate de RM faţă de OMC şi măsurile luate în vederea îndeplinirii lor --------61  3.4.  Poziţia RM la Conferinţa Minesterială de la Doha , Qatar------------      68     Încheiere ---------------73  Anexa 1. Structura OMC --------------------------------------------------------  77  Anexa 2. Membrii OMC ---------------------------------------------------------  78  Anexa 3. Principalele instrumente juridice negociate în Runda Uruguay-  81  Anexa 4. Lista privind îndeplinirea angajamentelor, asumate de Republica  Moldova  faţă de OMC ----------82  Bibliografie ----------89

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu