Organizatia Natiunilor Unite

Lista abrevierilor 4
Abstract 5
Capitolul 1. Introducere si Istoric 6
Capitolul 2.Structura ONU 8
2.1 Adunarea Generală 8
2.2 Consiliul de securitate 10
2.3 Secretariat 12
2.4 Curtea Internatională de Justitie 13
2.5 Consiulul Economic si Social ECOSOC 21
2.6 Consiliul de Tutelă 22
2.7 Înaltul Comisariat al ONU pentru Refug iati 23
2.8 Institutii Specializate 24
Capitolul 3. Membri 27
3.1 Grupul celor 77 27
Capitolul 4. Obiective 30
4.1 Mentinerea Păcii si Securitătii Internationale 31
4.2 Drepturile Omului si Asistentă Umanitară 41
4.3 Mandate 45
4.4 Carta ONU 46
Capitolul 5. Finantare 48
Capitolul 6.Reforme 53
Capitolul 7.Perspective si concluzii 59
Bibliografie 67

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu