Parizerul din carne de porc

Cuprins
                          CAPITOLUL.I. INTRODUCERE
                                 1.1.Istoric
                 1.2.Importanţa cărnii în alimentaţia omului
     CAPITOLUL.II. TEHNOLOGIA DE PROCESARE A PREPARATELOR  DIN CARNE ÎN
                                  MEMBRANĂ
            2.1. Definirea şi clasificarea preparatelor din carne
      2.2. Influenţa calităţii materiei prime asupra produselor finite
   2.3. Materia primă şi auxiliară folosită la obţinerea preparatelor din
                              carne în membrană
                          2.4. Materiilor auxiliare
      2.5. Operaţiile principale în tehnologia fabricării preparatelor
                               din carne în membrană
    CAPITOLUL.III. TEHNOLOGIA DE OBŢINERE A PARIZERULUI DIN CARNE DE PORC
                      3.1.Caracteristicile parizerului
          3.2.Reţeta de fabricaţie a parizerului din carne de porc
    3.3. Schema tehnologică de obţinere a parizerului din carne de porc
                3.4. Descrierea fazelor procesului tehnologic
                         3.5. Defectele parizerului
                     CAPITOLUL. IV. CALCULE TEHNOLOGICE
                           4.1.Bilanţ de materiale
            4.2.Bilanţul termic al parizerului din carne de porc
                   CAPITOLUL.V.  Dimensionare tehnologică
                    5.1.Celula de afumare - pasteurizare
      5.2. Stabilirea numărului de celule de afumare pentru   tratamentul
termic al produselor
   5.3. Stabilirea numărului de cărucioare necesare depozitării cărnurilor
                                 de maturat
               5.4. Stabilirea numărului de cărucioare aeriene
CAPITOLUL.VI. ÎNDEPĂRTAREA APELOR REZIDUALE ŞI A REZIDUURILOR PROVENITE DIN
INDUSTRIA ALIMENTARĂ
                       6.1.Caracterizarea apelor uzate
                           6.2. Metode de epurare
                  6.3. Colectarea şi utilizarea deşeurilor
            CAPITOLUL.VII.REGULI DE PROTECŢIE A MUNCII ŞI  IGIENĂ
7.1.Tehnica securităţii muncii în secţia de prelucrare a parizerului
                   7.2. Igiena muncii. Igiena personalului
                 CAPITOLUL. VIII. PARTEA TEHNICO – ECONOMICĂ
                     8.1. Calculul costului de producţie
8.2. Calculul profitului
                       8.3. Calculul ratei profitului
     CAPITOLUL.IX.CONTROLUL CALITĂŢII ORGANOLEPTICE ŞI FIZICO-CHIMICE A
     PARIZERULUI DIN CARNE DE PORC PRODUS DE S.C. ,,J” S.A,CARAŞ SEVERIN
                              9.1. Introducere
                          9.2. Materiale şi metode
                         9.3. Rezultate şi discuţii
                               9.4. Concluzii
BIBLIOGRAFIE
136 pag

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu