Parlamentul european

Abrevieri        Capitolul I.Consideraţii introductive Secţiunea I – Scurt istoric Secţiunea a II-a – Delimitǎri conceptuale     Capitolul II. Organizarea şi funcţionarea Parlamentului European Secţiunea I – Modul de desemnare a parlamentarilor europeni Secţiunea a II-a – Regulamentul Parlamentului European Secţiunea a III-a – Structura Parlamentului European 1. Preşedintele Parlamentului European 2. Biroul 3. Conferinţa preşedinţilor 4. Comisiile 5. Grupurile politice 6. Secretariatul 7. Avocatul european al poporului     Capitolul III. Atribuţiile Parlamentului European Secţiunea I – Atribuţiile în materie legislativǎ 1. Declanşarea iniţiativei 2. Consultarea 3. Procedura de concertare 4. Procedura cooperǎrii 5. Procedura codeciziei 6. Avizul conform 7. Absenţa intervenţiei Parlamentului Secţiunea a II-a – Controlul politic 1. Informǎrile 2. Interpelǎrile 3. Petiţiile 4. Mediatorul     Secţiunea a III-a – Puterea bugetarǎ 1. Finanţarea bugetului 2. Adoptarea bugetului 3. Descǎrcarea de gestiune Secţiunea a IV-a – Atribuţii in materie de relaţii externe     Capitolul IV .Relaţiile Parlamentului European cu alte instituţii Secţiunea I - Relaţiile Parlamentului European cu alte instituţii comunitare 1. Parlamentul şi Comisia Europeanǎ 2. Parlamentul şi Consiliul 3. Parlamentul şi Consiliul European 4. Parlamentul şi Banca Centralǎ Europeanǎ Secţiunea a II-a - Relaţiile Parlamentului European cu alte instituţii extracomunitare 1. Relaţiile cu parlamentele naţionale 2. Relaţiile cu ţǎrile în curs de dezvoltare     Capitolul V.Consideraţii finale Secţiunea I – Rolul Parlamentului European Secţiunea a II-a – Perspectivele Parlamentului European  LISTǍ BIBLIOGRAFICǍ

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu