Particularităţile organizării turismului de afaceri

INTRODUCERE...............3     CAPITOLUL I Turismul de afaceri ca ramură a economiei ţării ...........5 I.1 Suport legislativ ca bază pentru dezvoltarea turismului de afaceri ............5 I.2 Aportul turismului de afaceri în dezvoltarea economiei republicii............11 I.3 Perspectivele dezvoltării turismului de afaceri în oraşul Chişinău ...........17     CAPITOLUL II Formele turismului de afaceri şi particularităţiile dezvoltării lor în Republica Moldova...........23 II.1 Formele cu caracter extern a turismului de afaceri şi particularităţile dezvoltării lor în Republica Moldova..........23  II.2 Particularitatiile dezvoltării formelor cu caracter intern a turismului de afaceri în Republica Moldova.............26 II.3 Conferinţa ca segment principal în dezvoltarea turismului de afaceri ..............29     CAPITOLUL III Organizarea expoziţiilor şi rolul lor în dezvoltarea turismului de afaceri în Republica Moldova .............33 III.1 Analiza expoziţiilor din punct de vedere a organizării în Republica Moldova ...........33 III.2 Pregătirea către expoziţie ca etapă principală în organizarea ei ...........40     CONCLUZII .............42 BIBLIOGRAFIE ............45 ANEXE ............46

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu