Periostita acuta la copii

INTRODUCERE.. 3     CAPITOLUL I. ANALIZA BIBLIOGRAFICĂ A TEMEI (REVIU LITERAR) 6  1.1. Caracteristicile dentiţiei temporare. 6  1.2. Consideraţiuni generale asupra periostitei acute la copii 10  1.3. Tratamentul periostitei acute la copii în dentiţia temporară. 17     CAPITOLUL II. MATERIAL ŞI METODE DE CERECETARE.. 20  2.1. Caracteristica generală a cercetării 20  2.2. Etapele efectuării studiului 21  2.3 Prelucrarea matematico-statistică a materialului 22     CAPITOLUL III. REZULTATELE STUDIULUI PROPRIU.. 28     CONCLUZII GENERALE.. 36  BIBLIOGRAFIE.. 37  ANEXA 1. Schema Federaţiei Dentare Internaţionale. 40  Declaraţie  41

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu