Personalul public

Introducere     Capitolul I. Funcţionarul public  1.1. Noţiunea de funcţionar public  1.2. Rolurile funcţionarului public  1.3. Drepturile şi obligaţiunele funcţionarului public     Capitolul II. Politica de personal  2.1. Obiectivele politicii de personal  2.1.1. Remunerarea personalului  2.1.2. Selectarea personalului  2.1.3. Promovarea personalului  2.1.4. Instruirea şi formarea profesională a personalului  2.2. Angajarea personalului administraţiei publice     Capitolul III. Evaluarea funcţionarului public  3.1. Remunerarea şi garanţiile sociale de funcţionari publici  3.2. Răspunderea juridică a funcţionarului public  3.3. Perfecţionarea personalului în administraţia publică     Încheiere  Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu