Perspectiva de dezvoltare a activitatii de investitii a bancilor comerciale in relatiile economiei de piata

Introducere.. 3     Capitolul I. Conceptul de investitii şi rolul lor in dezvoltarea economiei  1.1.Principalele tipuri de investiţii bancare. 5  1.2.Rolul activităţii investiţionale şi principiile fundamentale ale investitiilor bancare. 13  1.3.Titlurile de valoare – obiect al tranzactiilor pe piata de capital 18     Capitolul II.  Modalităţi de investire a mijloacelor in Valori mobiliare  de către Bancile Comerciale din RM  2.1. Investiţii a bancilor comerciale in titluri de valoare de stat 25  2.2 Politica de investire a bancilor comerciale în valori mobiliare corporative. 30     Capitolul III. Analiza activităţii investiţionale a băncilor comerciale. Perspective şi tendinţe de dezvoltare  3.1. Analiza activitatii investiţionale a BC ”Banca de Economii” S.A.. 33  3.2. Riscurile aferente activităţii investitionale a băncii comerciale. 37  3.3. Tendinţele şi perspectivele  dezvoltării activităţii investiţionale ale băncilor comerciale. 42     Concluzii şi propuneri…………48  BIBLIOGRAFIE.. 50  ANEXE.........59
Introducere.. 3

Capitolul I. Conceptul de investitii şi rolul lor in dezvoltarea economiei
1.1.Principalele tipuri de investiţii bancare. 5
1.2.Rolul activităţii investiţionale şi principiile fundamentale ale investitiilor bancare. 13
1.3.Titlurile de valoare – obiect al tranzactiilor pe piata de capital 18

Capitolul II.  Modalităţi de investire a mijloacelor in Valori mobiliare  de către Bancile Comerciale din RM
2.1. Investiţii a bancilor comerciale in titluri de valoare de stat 25
2.2 Politica de investire a bancilor comerciale în valori mobiliare corporative. 30

Capitolul III. Analiza activităţii investiţionale a băncilor comerciale. Perspective şi tendinţe de dezvoltare
3.1. Analiza activitatii investiţionale a BC ”Banca de Economii” S.A.. 33
3.2. Riscurile aferente activităţii investitionale a băncii comerciale. 37
3.3. Tendinţele şi perspectivele  dezvoltării activităţii investiţionale ale băncilor comerciale. 42

Concluzii şi propuneri…………48
BIBLIOGRAFIE.. 50
ANEXE.........59
- See more at: http://www.libroteze.com/ro/perspectiva-de-dezvoltare-activitatii-de-investitii-bancilor-comerciale-relatiile-economiei-de-piata#sthash.JeXlazlp.dpuf

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu