Perspectivele de valorificare a turismului rural si agroturism in Maramures

INTRODUCERE     CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TURISMUL RURAL ÎN ROMÂNIA 1.1. Concepţia de turism rural în accepţiunea românească 1.2. Specificitatea turismului românesc 1.3. Direcţii de impulsionare a turismului rural în România 1.4. Principalele zone şi sate turistice 1.5. Avantajele şi dezavantajele practicării turismului rural în plan economic, social şi ecologic     CAPITOLUL II. MODALITĂŢI DE VALORIFICARE A RESURSELOR TURISTICE RURALE DIN MARAMUREŞ 2.1. Contextul geografic al regiunii Maramureş 2.2. Patrimoniul turistic din Maramureş 2.2.1. Resurse turistice naturale 2.2.2. Resurse turistice antropice 2.3. Forme de turism practicate în regiune 2.4. Turismul rural în Maramureş 2.5. Evaluarea ofertei actuale – probleme, disfuncţionalităţi     CAPITOLUL III. STRATEGII DE PROMOVARE A POTENŢIALULUI TURISMULUI RURAL DIN MARAMUREŞ 3.1. Strategii de dezvoltare a turismului rural şi agroturism în Maramureş 3.2. Marketing şi management în turismul rural şi agroturism 3.3. Analiza SWOT a produsului turistic maramureşean 3.4. Beneficiile sociale şi economice ale turismului rural pentru satul românesc 3.5. Promovarea produsului turistic rural în Uniunea Europeană     CONCLUZII BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu