Piata de capital

Introducere. 3     Capitolul I. Piaţa de capital – componenta principală a mediului economico-financiar  5  1.1. Conceptul pieţei de capital 5  1.2. Piaţa de capital: funcţii şi structură. 16  1.3. Valorile mobiliare – instrumente ale pieţei de capital 27     Capitolul II. CADRUL JURIDIC AL PIEŢEI DE CAPITAL DIN Republica Moldova în perioada de tranziţie la economia de piaţă. 36  2.1. Evoluţia pieţei valorilor mobiliare în Republica Moldova. 36  2.2. Cadrul normativ al Republicii Moldova cu privire la piaţa valorilor mobiliare  48  2.3. Supravegherea şi controlul de către stat a pieţei valorilor mobiliare. 61  2.4. Reglementarea juridică a operaţiunilor cu valorilor mobiliare. 66  2.5. Probleme actuale în cadrul reglementării pieţei de capital din Republica Moldova  80     Concluzii 89  Bibliografie. 92  Anexe  95 -

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu