Piata monetară și trăsăturile ei

Capitolul I. CARACTERIZARE GENERALĂ A PIEŢEI MONETARE 3  I.1. CE ESTE PIAŢA MONETARĂ ŞI CUM A  EVOLUAT EA ? 3  I.2. PIAŢA MONETARĂ ŞI PIEŢELE PARALELE 5     Capitolul II . ACTORII PIEŢEI MONETARE 13  II.1. BĂNCILE. CONCEPT, APARIŢIE ŞI DEZVOLARE 13  II.2. BĂNCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) ŞI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR 18  II.3. BĂNCILE DE AFACERI. CARACTERIZARE ŞI TIPURI 29  II.4. SOCIETĂŢILE DE INVESTIŢII 32  II.5. CASELE DE ECONOMII ŞI COOPERAŢIA DE CREDIT 37     Capitolul III. OPERAŢIUNI ALE PIEŢEI MONETARE 45  III.1. CONCEPTUL DE COMPENSAŢIE 45  III.2. ETAPELE COMPENSĂRII 50  III.3. ROLUL COMPENSAŢIEI PE PIAŢA MONETARĂ  56  III.4. OPERAŢIUNILE PIEŢEI ŞI NOILE INSTRUMENTE ALE PIEŢEI MONETARE DESCHISE 59     Capitolul IV. ROLUL BĂNCII DE EMISIUNE PE PIAŢA MONETARĂ  63  IV.1. CARACTERIZAREA BĂNCII DE EMISIUNE 63  IV.2. INTERVENŢIA BĂNCII DE EMISIUNE PE PIAŢA INTERBANCARĂ  66  IV.3. INTERVENŢIA BĂNCII FRANŢEI PE PIAŢA INTERBANCARĂ  68     Capitolul V. PIAŢA MONETARĂ ÎN ROMÂNIA  70  V.1. TRĂSĂTURI ALE PIEŢEI MONETARE  70  V.2. TRANZIŢIA DE LA PIAŢA INTERBANCARĂ LA PIAŢA MONETARĂ DESCHISĂ ÎN ROMÂNIA  73  V.3. CREDITUL BANCAR – SUPORT AL FINANŢĂRII ECONOMIEI NAŢIONALE. STUDIU DE CAZ PRIVIND ACORDAREA CREDITULUI PENTRU CAPITAL DE LUCRU  75     Bibliografie  83  Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu