piaţa muncii în RomâniaCUPRINS
CUPRINS.........................................................................................................................................1
Capitolul 1. Caracteristici generale privind piaţa muncii în România.............................................2
1.1. Conceptul de piaţă a muncii..................................................................................................2
1.2. Conţinutul pieţei muncii.......................................................................................................5
1.3. Caracteristicile pieţei muncii...............................................................................................6
1.4. Funcţiile pieţei muncii..........................................................................................................8
Capitolul 2. Mecanismul de funcţionare al pieţei muncii................................................................92.1. Cererea de muncă................................................................................................................10
2.2. Oferta de muncă..................................................................................................................122.3. Echilibrul pe piaţa muncii...................................................................................................16
2.4. Ocuparea forţei de muncă..........................................................................................19
2.5. Capitalul uman...................................................................................................................21
2.6. Şomajul..............................................................................................................................24
2.6.1 Tipuri de şomaj:...........................................................................................................27
2.6.2 Rata şomajului..............................................................................................................30
II.6.3 Indemnizaţia de şomaj..................................................................................................31
2.6.4 Efectele negative ale şomajului...................................................................................33
2.6.5 Măsuri de diminuare şi combatere a şomajului...........................................................34
Capitolul 3. Direcţii de intervenţie pe piaţa muncii.......................................................................41
3.1. Politica socială comunitară şi piaţa muncii........................................................................41
3.2. Direcţii de acţiune în România în domeniul protecţiei sociale...........................................44
3.3. Rolul programului de ocupare a forţei de muncă al ANOFM............................................45
Capitolul 4. Studiu de caz – Situaţia forţei de muncă în Regiunea de Nord – Est........................51......................................................................................................................................................514.1. Caracteristici demo – geografice........................................................................................51
4.2. Forţa de muncă şi migraţia..................................................................................................52
4.3. Economia regională............................................................................................................54
4.4. Populaţia ocupată...............................................................................................................56
4.5. Populaţia şomeră................................................................................................................60
4.6. Prognoza privind evoluţia cererii de forţă de muncă în România......................................62CONCLUZII..................................................................................................................................63BIBLIOGRAFIE ...........................................................................................................................651

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu