Piata vinului

                                   CUPRINS
      INTRODUCERE                                                     3
           CAPITOLUL      I      Caracteristicile       pieţei       vinului
6
        1.          Vinul          –          produs          agroalimentar
             7
        2.   Piaţa   vinului   în   ansamblul    pieţelor    agroalimentare
                 19
        3.     Conjunctura     pieţei     internaţionale     a      vinului
           23
        4.       Funcţiile       multiple       ale       viti-viniculturii
                 32
      CAPITOLUL II Piaţa românească a vinului                             36
      2.1.     Politica      viti-vinicolă      românească      contemporană
      37
      2.2.            Potenţialul             productiv             autohton
      44
      2.3.         Oferta         de         vin         din         România
      51
      2.4.      Consum,      comerţ      intern       şi       internaţional
      59
      2.5.   Politica   fiscală   aplicată    în    sectorul    viti-vinicol
            63
      CAPITOLUL III Coordonatele activităţii S.C. VINICON VRANCEA S.A.
      3.1.   Locul   VINCON    în    vitivinicultura    judeţului    Vrancea
      66
      3.2. Prezentarea S.C. VINCON VRANCEA S.A.                           67
      3.3.     Analiza     diagnostic     a      activităţii      financiare
      70
      3.4.     Concluzii     pe      baza      diagnosticului      financiar
      79
      CAPITOLUL IV Analiza activităţii de marketing la S.C.  VINCON  VRANCEA
S.A.                                                          81
      4.1.       Generalităţi       privind       marketingul        vinului
      81
      4.2.                Politica                 de                 produs
      84
      4.3.                Politica                 de                 preţ
       97
      4.4.              Politica              de               distribuţie
      107
      4.5.                      Politica                      promoţională
      110
      CONCLUZII ŞI PROPUNERI                                        117
      BIBLIOGRAFIE
      120
      ANEXE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu