Piata virtuala a produselor chimice si petrochimice in Romania si perspectivele acesteia de dezvoltare

Introducere.............5     Capitolul I. Piaţa fizică a produselor chimice şi petrochimice............6  I.1. Structurarea industriei chimice si petrochimice..........6  I.2. Piaţa europeană ...........7  I.2.1.Prezentarea pieţei europene ...........7  I.2.2. Regulamentul REACH.................11  I.2.3. Tendinţe, oportunităţi şi riscuri în industria chimică  a Uniunii Europene ................12  I.3. Industria chimica si petrochimica în România  ..............13  I.4. Concluzii.......... 25     Capitolul II. Comerţul electronic  ..............27  II.1. Ce este comerţul electronic? ............. 27  II.2. Importanţa Internetul în afaceri.............28  II.3.Cum cumpărăm pe Internet .................29  II.4.Comerţul electronic în România ............31  II.4.1. Trăsături şi tendinţe............31  II.4.2. Legislaţia comerţului electronic în România..............37  II.5. Piaţa virtuală a chimicelor şi petrochimicelor în România..........37  II.6.Concluzii.........39     Capitolul III. Publicitatea on-line ............41  III.1.E-marketingul şi cei patru P ............41  III.2. De la publicitatea tradiţională la cea electronică .............43  III.3. Piaţa de publicitate online din Europa şi  România..............45     Capitolul IV. Campania de promovare a pieţei virtuale în domeniul chimicelor şi petrochimicelor (studiu de caz) ........46  IV.1. Campania de bannere .............46  IV.1.1. Compilarea şi analiza bazei de date ..............46  IV.1.2. Campania e-mail pentru bannere................49  IV.1.3. Evaluarea rezultatelor campaniei ............52  IV.2. Contactul direct...............53  IV.3. Concluzii ..............55     Concluzii şi propuneri .............56  Bibliografie.............58  Anexe.............60

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu