Piaţa virtuală a stilismului din România

Introducere………pag.8     Cap.I Industria textilǎ romaneascǎ și europeanǎ………pag.9 1.1 Clasificarea industriei textile…………pag.9 1.2 Sectorul de confecții textile – istoric……………pag.13 1.3 Sectorul de pielǎrie încǎlțǎminte – istoric…………pag.17 1.4 Industria textilǎ romaneascǎ actualǎ………pag.19 1.5 Industria textilǎ europeanǎ…………pag.21 1.5.1. Principalii actori de pe piața europeanǎ …………pag.22 1.5.2. Viitorul textil European…………pag.26 1.6 Moda în spațiul virtual…………pag.28     Cap.II E-marketing……………pag.30 2.1 Introducere în publicitatea on-line……………pag.30 2.2 E-marketing…………pag.35 2.3 Strategii și instrumente de e-marketing……………pag.38 2.3.1 Marketing prin e-mail…………pag.39 2.3.2 Mesaje text…………pag.46 2.3.3 Website-uri……………pag.46 2.3.4 Motoare de cǎutare…………pag.47 2.3.5 Bannere………pag.48 2.4 Studiu de caz – Promovarea on-line…………pag.50     Cap.III Perspective de dezvoltare a industrei textile………pag.62 3.1 Politici industriale pe termen mediu și lung…………pag62 3.2 Proiecte prioritare in procesul de dezv………pag.68 3.3. Direcții strategice de acțiune…………pag.70 3.4 Principalele probleme în sectorul de textile…………pag.73 3.5 Platforma tehnologicǎ europeanǎ…………pag.74 3.6 Privire de ansamblu asupra evolutiei internetului in dezvoltarea sectorului de imbracaminte........pag.76     Cap. IV Concluzii și propuneri…………pag.80

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu