Piete de capital și burse de valori

Introducere. 2     Capitolul I. Piaţa de capital - componenta principala a pieţei financiare. 4  1.1. Conceptul şi esenţa pieţei de capital 4  1.2. Funcţiile pieţei de capital 11  1.3. Cadrul normativ al pieţei de capital din Republica Moldova. 16  1.4. Importanţa, locul şi rolul CNVM în cadrul pieţei de capital din RM... 40     Capitolul 2. Bursa de valori – unul din pilonii economiei de piaţă. 43  2.1. Conceptul şi istoricul burselor de valori 43  2.2. Dezvoltarea pieţei bursiere în Republica Moldova. 51  2.3. Structura organizatorică şi organele de conducere ale Bursei de Valori a Moldovei 57  2.4. Protecţia juridică a investitorului în contextul atragerii capitalului în economie. 64  2.5. Reglementarea pieţei bursiere din RM în condiţiile edificării statului de drept 67     Capitolul III. Dificultăţile actuale în reglementarea pieţei de capital a Republicii Moldova  71  3.1. Probleme în cadrul reglementării pieţei de capital 71  3.2. Tendinţe în perfecţionarea legislaţiei privitor la piaţa de capital 80     Concluzii 83  Bibliografie  86

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu