Piscicultura. Proiectarea lucrarilor de baza in cadrul unei amenajari piscicole

                                   CUPRINS
Cap.     1.      Tema proiectului
        1.  Elemente de inginerie tehnologică
        2.  Calculul necesarului de material biologic
        3.  Calculul suprafeţei de teren ce trebuie amenajat
        4.  Tehnologia furajării suplimentare
        5.  Tehnologia utilizării amendamentelor şi îngrăsămintelor
Cap.      2.      Prezentarea procesului de mecanizare
         1.  Mărunţirea furajelor
         2.  Dozarea furajelor
         3.  Amestecarea furajelor
         4.  Depozitarea furajelor
         5.  Transportul şi distribuţia
Cap.       3.     Pescuitul în amenajări piscicole
Cap.       4.     Amenajarea piscicolă a terenului
         1.  Factorii de bază în stabilirea concepţiei de amenajare
         2.  Stabilirea caracteristicilor tehnico-funcţionale optime ale
                   heleşteelor
         3.  Elaborarea schemei hidrotehnice de amenajare
         4.  Stabilirea nivelurilor caracteristice ale apei în heleştee
Cap.        5.     Proiectarea lucrărilor de bază în cadrul unei amenajări
             piscicole
          1. Îndiguirea şi compartimentarea încintei amenajate
          2. Aducţia, transportul şi distribuţia apei
          3. Lucrări de artă
Cap.         6.    Evaluarea costului investiţiei
Cap.         7.    Calculul economic
Cap.         8.    Norme de protecţia şi securitatea muncii
Anexe
Bibliografie
Pagini 109

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu