Planificarea strategică în cadrul ONG

Introducere. 3     Capitolul I. Consideraţii generale cu privire la planificare şi strategie în cadrul ONG   7  1.1. Planificarea – element important al competitivităţii organizaţiei 7  1.2. Definiţii şi înţelesuri ale conceptului de strategie. 10  1.3. Evoluţia gândirii strategice. 25  1.4. Importanţa şi necesitatea strategiilor în cadrul ONG-urilor 27     Capitolul II. Planificarea strategică – proces de stabilire a obiectivelor organizaţiei 31  2.1. Definirea şi rolul planificării strategice în cadrul ONG-urilor 31  2.2. Forme de planificare strategică. 46  2.3. Modele de planificare strategică. 49     Capitolul III. Planificarea strategică în cadrul ONG-urilor din Republica Moldova (Studiu de caz: Planificarea strategică în cadrul ONG CReDO) 57  3.1. Privire generală asupra planificării strategice în cadrul CReDO.. 57  3.2. Strategia CReDO.. 60  3.3. Programul Centrul Informaţional 70  3.4. Programul Dezvoltarea ONG.. 74  3.5. Programul Construirea Parteneriatelor 79  3.6. Programul de Dezvoltare a Capacităţii de Advocacy şi Acţiune  82     Concluzii şi propuneri 86  Bibliografia selectivă  90

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu