Planul de afaceri in baza activitatii unei intreprinderi mici

Introducere     Capitolul I. Importanţa şi rolul planului de afaceri în activitatea întreprinderii § 1.1. Importanţa şi avantajele planului de afaceri § 1.2. Structura planului de afaceri     Capitolul II. Analiza economico-financiară a gospodăriei ţărăneşti „Moara lui Ion Guzun” Î.I. § 2.1. Caracteristica generală a întreprinderii individuale „Moara lui Ion Guzun” § 2.2 Analiza veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii § 2.3. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii     Capitolul III. Planul de afaceri a întreprinderii individuale „Moara lui Ion Guzun”     Încheiere Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu