Planul de dezvoltare durabila a judetului Suceava

Cuprins
Capitolul I 5
Dezvoltarea durabilă şi Agenda Locală 21     5
  I.1. Ce este dezvoltarea durabilă?    5
  I.2. Dezvoltarea durabilă înseamnă „A gândi global şi a acţiona local”. Ce
  reprezintă o comunitate durabilă?     10
  I.3. Către un profil al Dezvoltării Durabile Locale – Strategii Locale
  pentru Accelerarea Durabilităţii Locale     13
  I.4. Agenda 21 în România  14
  I.5. Concluzii 18
Capitolul II     20
Evaluarea cadrului natural al judeţului Suceava    20
  II.1. Aşezarea geografică  22
  II.2. Relieful 23
  II.3. Clima    26
  II.4. Resurse primare şi secundare    29
  II.5. Calitatea factorilor de mediu   40
  II.6. Managementul deşeurilor   51
  II.7. Educaţia ecologică   63
    Analiza SWOT – capitalul natural    63
Capitolul III    67
Evaluarea cadrului socio-economic existent   67
  III.1. Cadrul economic     67
    III.1.1. Prezentare generală  67
    III.1.2. Activitatea industrială    72
    III.1.3. Comerţ şi servicii   76
    III.1.4. Agricultura     78
    III.1.5. Încadrarea în teritoriu    91
  III.2. Capitalul antropic  93
    A. Forţa de muncă  93
    B. Servicii pentru afaceri    103
    III.2.2. Infrastructura de bază     104
    A. Infrastructura de transport      104
    B. Echipare urbană 108
    Analiza SWOT – capitalul antropic   111
Capitolul IV     116
Evaluarea potenţialului turistic al judeţului Suceava    116
  IV.1. Baza materială a turismului     121
    Analiza SWOT  132
Capitolul V 133
Cadrul social al judeţului Suceava      133
  V.1. Structura şi dinamica populaţiei 133
  V.2. Servicii sociale      133
  V.3. Sănătatea populaţiei  133
  V.4. Educaţie  133
  V.5. Cultură şi artă, sport şi agrement     133
  Analiza SWOT – cadrul social    133
Capitolul VI     133
Planul local de acţiune      133
  VI.1. Viziune şi obiective generale   133
  VI.2. Măsuri de întărire a capacităţii instituţionale  133
    VI.2.1. Managementul resurselor umane     133
    VI.2.2. Eficientizarea comunicării şi managementului serviciilor
    133
    VI.2.3. Realizarea compatibilităţii instituţionale cu UE   133
    VI.2.4. Managementul relaţiei cu cetăţenii     133
Capitolul VII    133
Obiective specifice şi proiecte identificate 133
  VII.1. Capital natural     133
  VII.2. Capital antropic    133
  VII.3. Turism  133
  VII.4. Capital social      133
Capitolul VIII   133
Proiecte în curs de realizare     133
Concluzii   133
Bibliografie     133
Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu