Pluralitatea constituita de infractori

                                   CUPRINS
                                                                  PAG.
  CAPITOLUL     1      NOŢIUNEA  şi  FORMELE  PLURALITAŢII
                                   DE   INFRACTORI…………………………………..5
   SECŢIUNEA      I         Aspecte   generale   privind   pluralitatea   de
infractori..5
  SECŢIUNEA a II-a   Formele pluralităţii de infractori……………………10
                  1. Pluralitatea naturală şi pluralitatea constituită…………10
                  2.   Particularităţi    în    raport    cu    pluralitatea
                     ocazională……..13
  CAPITOLUL    2      COMPLOTUL  şi  ASOCIEREA  PENTRU
                                     SAVARŞIREA   DE   INFRACŢIUNI  ÎN
                                    CADRUL   PLURALITAŢII   CONSTITUITE
                                    DE   INFRACTORI……………………………………15
 SECŢIUNEA    I       Pluralitatea   constituită………………………………15
 SECŢIUNEA a II-a  Reglementarea    juridică  a infracţiunilor de complot
                                     şi   asociere   pentru  săvârşirea   de
infracţiuni………16
               1.   Consideraţii generale…………………………………..16
               2.   Conţinutul  legal  al  infracţiunilor  de  complot   şi
                      asociere  pentru  săvârşirea  de  infracţiuni ………….17
                          3.      Condiţii preexistente……………………………………18
              1.     Obiectul infracţiunii………………………………………18
              3.2.   Subiectii infracţiunii………………………………………19.
                         4.     Conţinutul constitutiv……………………………………20
                1. Latura obiectivă…………………………………………..20
                2. Latura subiectivă………………………………………….24
                        5.      Forme. Modalităţi. Sancţiuni……………………………25
               1. Formele……………………………………………………25
               2. Modalităţile………………………………………………..26
               3. Sancţiuni…………………………………………………..27
CAPITOLUL   3       CRIMA  ORGANIZATĂ  FORMA  A  PLURALIŢĂTII
                                   CONSTITUITE  DE  INFRACTORI…………………28
SECŢIUNEA    I      Aspecte   criminologice   privind  crima   organizată.
                                     Concept.    Elemente    caracteristice.
Domenii   de
                                   acţiune……………………………………………………28
                1. Conceptul de crimă  organizată…………………………28
                2. Caracteristicile  Crimei organizate……………………...32
                3. Domeniile de acţiune  ale  crimei  organizate……...……37
SECŢIUNEA a II-a  Istoric.  Evoluţia organizaţiilor  criminale…….….…...39
                                 1.           Organizaţii          criminale
italiene……………………..…...39
               1.1. Mafia…………………………………………………..…..39
               1.2. Camorra………………………………………………..…..41
                3. N’drangheta………………………………………………..42
                           2.   Crima organizată  în  S.U.A……………………..……….44
                          2.1. Origini……………………………………………..……….44
                              2.2.       Italo-americanii      şi      crima
organizată……………….………46
                          3.    Crima organizată  în  Rusia……………………………….49
SECŢIUNEA a III-a Crima organizată  în  economia  mondială………….62
               1. Caracterizare……………………………………………62
               2. Traficul  de  droguri…………………………………….66
               3. Traficul  de  arme,  muniţii,  materiale  expolzive  şi
                  radioactive……………………………………………….78
               4. Spălarea  banilor  murdari……………………………..88
CAPITOLUL  4    CRIMA  ORGANIZATĂ  ÎN  ROMANIA.  REALITAŢI
                               ŞI  PERSPECTIVE……………………………………….91
SECŢIUNEA  I    Caracterizare………………………………….…………..91
SECŢIUNEA a II-a  Tendinţe  actuale……………………………………..109
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………112

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu