Politica Comerciala a Romaniei in Contextul Aderarii la Uniunea Europeana

CAPITOLUL I: Definirea succintă a conceptului de politică comercială, a obiectivelor şi instrumentelor ei.....5 Subcapitolul 1.1. Politica comercială – definiţie, obiective şi funcţii.........5 Subcapitolul 1.2. Tipuri de politică comercială..............6 Subcapitolul 1.3. Instrumente de politică comercială.............7 Subcapitolul 1.3.1. Instrumente de politică comercială de natură tarifară (vamală)...8 Subcapitolul 1.3.2. Instrumente de politică comercială de natură netarifară (paratarifară)..........16 Subcapitolul 1.3.3. Instrumente de politică comercială promoţională şi de stimulare a exporturilor de mărfuri........22     CAPITOLUL II: Scurt istoric al relaţiilor comerciale internaţionale ale României; prezentarea cadrului juridic extern al acestor relaţii.......26 Subcapitolul 2.1. Apartenenţa României la Organizaţia Mondială a Comerţului....................26 Subcapitolul 2.2. Acordul European de Asociere a României la Uniunea Europeană.............29 Subcapitolul 2.3. Acordul de aderare a României la CEFTA.................30 Subcapitolul 2.4. Acordul de liber schimb dintre România şi ţările AELS............32 Subcapitolul 2.5. Acordul de comerţ liber dintre România şi Turcia............33 Subcapitolul 2.6. Acordul de comerţ liber dintre România şi Republica Moldova..................33 Subcapitolul 2.7. Cooperarea economică în zona Mării Negre................34 Subcapitolul 2.8. Participarea României la Sistemul generalizat de preferinţe vamale...........35 Subcapitolul 2.9. Participarea României la Sistemul global de preferinţe comerciale între tările în curs de dezvoltare (SGPC)...............36 Subcapitolul 2.10. Protocolul celor 16.......37 Subcapitolul 2.11. Acordurile comerciale bilaterale......37     CAPITOLUL III: Analiza procesului de aderare a României la Uniunea Europeană în ceea ce priveşte domeniul politicii comerciale.......38 Subcapitolul 3.1. Abordări conceptuale în privinţa strategiei de integrare economică europeană………38 Subcapitolul 3.2. Paşi efectuaţi de România pe drumul către îndeplinirea obiectivului său strategic – aderarea la Uniunea Europeană…………42 Subcapitolul 3.3. Efectele principalelor acorduri încheiate cu Uniunea Europeană asupra politicii comerciale a României………50 Subcapitolul 3.3.1. Acordul European de Asociere la Uniunea Europeană…….….50 Subcapitolul 3.3.2. Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la UE………..…...53 Subcapitolul 3.3.2.1. Prezentare generală……………………………..….53 Subcapitolul 3.3.2.2. Structura Tratatului de aderare…………………….54 Subcapitolul 3.3.2.3. Prevederi referitoare la politica comercială a României.........56     CAPITOLUL IV: Prezentare succintă a politicii comerciale comune a Uniunii Europene...57 Subcapitolul 4.1. Evoluţia istorică a politicii comerciale a Uniunii Europene.........................57 Subcapitolul 4.2. Mecanismul instituţional şi procesul decizional din UE.............57 Subcapitolul 4.3. Obiectivele şi principiile de bază ale politicii comerciale comune..............60 Subcapitolul 4.4. Prezentarea elementelor de politică comercială din Uniunea Europeană....63 Subcapitolul 4.4.1. Instrumentele politicii comerciale a Uniunii Europene..............63 Subcapitolul 4.4.2. Codul vamal al Uniunii Europene....................64 Subcapitolul 4.4.3. Teritoriul vamal al Uniunii Europene...................65 Subcapitolul 4.4.4. Tariful vamal al Uniunii Europene.................65 Subcapitolul 4.5. Programul Customs 2007..............66 Subcapitolul 4.6. Schimburile comerciale ale Uniunii Europene cu România (analiza perioadei 2001 – 2005).........68     CAPITOLUL V: Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra politicii comerciale.............78 Subcapitolul 5.1. Identificarea, îndeplinirea şi punerea în aplicare a cerinţelor de acquis comunitar în domeniul politicii comerciale pentru România…………78 Subcapitolul 5.2. Viitoare modificări în politica comercială a României în contextul aderării la Uniunea Europeană………82 Subcapitolul 5.2.1. Transferul competenţelor naţionale la nivel comunitar în domeniul politicii comerciale………85 Subcapitolul 5.2.2. Adoptarea Tarifului vamal comun al Uniunii Europene……....85 Subcapitolul 5.2.3. Participarea României la Sistemul Generalizat de Preferinţe (SGP) al Uniunii Europene în contextul iminentei aderări…….89 Subcapitolul 5.3. Costuri şi beneficii privind transpunerea şi punerea în aplicare a politicii comerciale a Uniunii Europene în România.........91 Subcapitolul 5.3.1. Costurile participării depline a României la politica comercială a UE…………92 Subcapitolul 5.3.2. Beneficiile participării depline a României la politica comercială a UE…………94     CAPITOLUL VI: STUDIU DE CAZ - „Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra politicii comerciale şi a comerţului cu cereale”……………96     CONCLUZII ŞI PROPUNERI.............105 BIBLIOGRAFIE............111

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu