Politica de mediu

                                CUPRINS:
Introducere 4
I.    Politica de mediu în UE     5
1. Momente cheie 5
2. Situaţia actuală    7
    I.2.a. Baza legală 7
    I.2.b. Actorii instituţionali ai politicii de mediu  7
    I.2.c. Obiective   9
    I.2.d. Principii   10
    I.2.e. Programe de acţiune     10
    I.2.f. Instrumente de aplicare a politicii de mediu  14
    I.2.g. Strategii ale politicii de mediu   21
     A.    Dezvoltarea durabilă   21
     B.    Programul de promovare a ONG-urilor active în domeniul
     protecţiei mediului.... 23
     C.    Politica integrată a produselor (PIP)   24
     D.    Acordurile voluntare de mediu     26
     E.    Taxele şi impozitele de mediu     27
     G. Strategia europeană de mediu şi sănătate (SCALE)      27
  1.3.      Aspecte problematice, tendinţe şi provocări  28
II.   Politica de mediu în România      30
  II. 1. Scurt istoric 30
2. Negocierile de aderare    32
3. Cadrul instituţional      34
4. Programe de sprijin a politicii naţionale de mediu    34
ANEXA 1: Evoluţia în timp apoliticii de mediu      43

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu