Politica financiara, pirghie importanta in politica generala

Introducere.. 3     Capitolul I. Conceptul de politică financiară.. 6  1.1. Politica financiară – parte componentă a politicii economice a statului 6  1.2. Esenţa şi conţinutul politicii financiare. 8  1.3. Tipuri de politică financiară şi elementele ei componente. 17     Capitolul II. Perfecţionarea politicii financiare în Republică Moldova   27  2.1. Politica financiară în domeniul resurselor financiare publice: obiective şi realizări 27  2.2. Politica financiară în domeniul cheltuielilor publice: obiective şi realizări 36     Capitolul III. Particularităţile politicii financiare în Republica Moldova   47  3.1. Repere strategice ale politicii financiare în condiţiile reformei economiei naţionale. 47  3.2. Exprimarea opiniilor proprii cu privire la politica financiară a statului din Republica Moldova. 57     Concluzii şi propuneri. 59  Bibliografie.. 62  ADNOTARE.. 66  Annotation.. 67  Anexe.. 68

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu