Politica fiscală a statului și agentul economic

Introducere 3     Capitolul I. Conceptul de sistem fiscal şi politica fiscală a statului 6  1.1. Aspecte teoretice privind sistemul fiscal 6  1.2. Evoluţia sistemelor fiscale şi a nivelului şi structurii fiscalităţii 8  1.3. Politica fiscală şi rolul ei ca instrument de realizare a echilibrului economic şi social 30     Capitolul II. Sistemul fiscal şi politica fiscală din Republica Moldova la etapa contemporană 37  2.1. Caracteristica generală a sistemului fiscal şi conceptul de reformă fiscală în Republica Moldova. 37  2.2. Necesitatea şi etapele reformei fiscale în Republica Moldova. 42  2.3. Analiza dinamicii încasării la buget a principalelor impozite. 54  2.4. Retrospectiva politicii fiscale a Republicii Moldova. 61     Capitolul III. Impactul politicii fiscale a statului asupra activităţii agenţilor economici în Republica Moldova 72  3.1. Activitatea agenţilor economici sub influenţa politicii fiscale în Republica Moldova  72  3.2. Presiunea fiscală în Republica Moldova. 78  3.3. Căile posibile de perfecţionare a politicii fiscale a Republicii Moldova. 87     Concluzii 92  Bibliografie 95  Anexe  98

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu