Pomi fructiferi. Prunul

Cuprins
Prefaţă     3
1. Revista literaturii 6
  1.1 Importanţa, originea şi arealul de răspândire      6
  1.2.Clasificarea sistematică şi caracteristica speciilor principale     10
2. Obiectivele, metodele şi condiţiile de efectuare a cercetărilor  12
  2.1 Obiectivele cercetărilor    12
    2.1.1. Soiurile omologate     14
    2.1.2. Portaltoii principali  21
  2.2. Metodele cercetărilor 26
  2.3. Condiţiile de efectuare a cercetărilor 29
    2.3.1. Particularităţile biologice  31
    2.3.2. Cerinţele faţă de factorii ecologici    34
3. Rezultatele obţinute      37
  3.1. Înfiinţarea plantaţiei     37
  3.2. Formarea şi întreţinerea coroanelor    42
  3.3. Întreţinerea şi lucrarea solului 50
  3.4. Aplicarea îngrăşămintelor  54
  3.5. Irigarea  56
  3.6. Recoltarea fructelor  57
4. Concluzii     59
Bibliografie     62

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu