Portofoliu de titluri financiare

Introducere.. 3     Capitolul I. Concepţii generale cu privire la portofoliu de titluri financiare  1.2. Noţiunea, tipurile şi caracterizarea titlurilor financiare. 7  1.2. Conceptul, principiile şi tipurile de portofoliu de titluri financiare. 16     Capitolul II. Particularităţle formării  şi gestiunii portofoliilor de titluri financiare  2.1. Formarea şi gestiunea portofoliului de titluri financiare. 19  2.2. Indicatorii managementului portofoliului de titluri financiare. 26  2.3. Riscul în activitatea de gestiune a titlurilor financiare. 29     Capitolul III. Riscul titlurilor financiare şi modalităţi de minimizare. Metode de diversificare a portofoliului  3.1. Rentabilitatea şi riscul titlurilor financiare. Atitudinea investitorului faţă risc. 34  3.2. Diversificarea şi selecţia unui portofoliu eficient. Metode de diversificare. 38     Concluzii şi propuneri. 48  Bibliografie.. 51  ANEXE.. 54

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu