Posesia

Introducere     Capitolul I. Noţiuni generale despre posesie.  1.1. Noţiunea posesiei  1.2. Teoriile despre posesie     Capitolul II. Statica posesiei  2.1 Elementele constitutive ale posesiei  2.2  Posesia şi detenţia precară  2.3 Calităţile şi viciile posesiei  2.4 Dobîndirea şi pierderea posesiei     Capitolul III  Efectele posesiei  3.1 Posesia crează prezumţia de proprietate  3.2 Dobîndirea proprietăţii prin uzucapiune  3.3 Apărarea posesiei prin acţiunile posesorii  3.4 Posesorul de bună-credinţă dobîndeşte în proprietate fructele bunului posedat     Încheiere  Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu