Posibilitati de crestere a calitatii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul

Cuprins
Referatul conducătorului ştiinţific……………………………………………………………..1
Capitolul I       Concepte de bază utilizate în lucrare
I.1   Reglementări   în   serviciul   de   alimentare   cu   apă    şi    de
canalizare………………………...…5
I.2 Metode de delegare a serviciului public  de  alimentare  cu  apă  şi  de
      canalizare ...…………3
I.3 Standarde de calitate ale managementului serviciului  public  alimentare
cu apă şi de canalizare………………………………………………………………………………………3
Capitolul II   Prezentarea  S.C. APA NOVA BUCUREŞTI  S.A
 II.1 Istoricul societăţii…………………………………………………………………………2
    II.2.Descrierea   serviciilor   de   alimentare    cu    apă    şi    de
canalizare..............................................
  II.3 Sistemul de management al societaţii……………………….…………………………...3
                                   II.3.1                           Sistemul
organizatoric...............................................................
..............................1
                                   II.3.2                           Sistemul
decizional..................................................................
...............................
                                   II.3.3                           Sistemul
informaţional...............................................................
..............................
 II.4 Strategia  S.C. APA NOVA BUCUREŞTI  S.A   pentru  creşterea  calităţii
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare……………………………………………………………..
Capitolul III   Prezentarea generală a contractului de concesiune
    III.1   Obligaţiile concedentului
             III.1.1 Material change
             III.1.2 RADET
             III.1.3 Auditul de mediu
             III.1.4 Eliberarea permiselor şi autorizaţiilor
   III.2   Obligaţiile concesionarului
            III.2.1 Atingerea nivelelor de servicii
            III.2.2 Investiţii obligatorii
            III.2.3 Bunuri Publice
III.3   Comisia de experţi
            III.3.1 Rolul comisiei de experţi
            III.3.2 Rezolvarea litigiilor
III.4   Relaţia dintre S.C. APA NOVA BUCUREŞTI şi Municipalitatea
          III.4.1 Municipalitatea – partener ANB
          III.4.2 Sprijinul acordat de Municipalitate
          III.4.3 Probleme în dispută
III.5   Relaţia  dintre  S.C.  APA  NOVA  BUCUREŞTI   si   autorităţile   de
reglementare
         III.5.1 Relaţia cu ANRSC
         III.5.2 Relaţia cu ARBAC
III.6   Evoluţia indicatorilor de calitate a serviciului  de  alimentare  cu
apă şi de canalizare de la intrarea în vigoare a Concesiunii
CAPITOLUL IV   Eficientizarea serviciului public de alimentare cu apă şi  de
canalizare
IV.1  Îmbunătăţirea activităţii ANB cu privire la orientarea către client  a
serviciului  de  alimentare  cu  apă  şi  de   canalizare   din   Municipiul
Bucureşti…………………………………...
IV.2  Creşterea  calităţii  resursei  umane  şi  influenţa  acesteia  asupra
eficienţei               activităţii               din                cadrul
ANB.........................................................................
..........................................................
IV.3   Implementarea sistemului de management al proiectelor………………………………..
IV.4   Implementarea sistemului de management al calităţii…………………………………...
IV.5    Marketing, cercetare dezvoltare în cadrul S.C. APA NOVA
BUCUREŞTI                                                                S.A
............................................................................
............................................
IV.6  Analiza şi evoluţia proceselor investiţionale în cadrul S.C. APA  NOVA
BUCUREŞTI
S.A.........................................................................
..............................................
IV.7    Tendinte  ale  costurilor  calitatii  pe  durata   contractului   de
concesiune...............................
         IV.7.1 Costurile  calităţii  în  cadrul  S.C.  APA  NOVA  BUCUREŞTI
S.A........................
                     IV.7.2             Determinarea              costurilor
calităţii...................................................................
.........
         IV.7.3 Analiza eficienţei activităţii S.C. APA NOVA  BUCUREŞTI  S.A
           din  perspectiva  relaţiei  dintre  activităţile  generatoare  de
costuri......................................
CONCLUZII...................................................................
..........................................................
BIBLIOGRAFIE................................................................
.......................................................
                                  pagini 95

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu